Jeg hjælper dig med at gå tilbage i tid og heale på gamle traumer/hændelser i dit nuværende liv, tilbage til f.eks. din barndom og fødsel. Cellerne husker alt fra dit nuværende liv, også selvom hjernen ikke nødvendigvis kan huske det.

Vi kan også følges ad tilbage til tidligere liv, hvor du kan heale på karmiske mønstre, hændelser mv. Regression er meget vigtigt ift. at få arbejdet med roden til et traume, en udfording, et mønster mv. Din sjæl husker også alt, og det kan give sig udtryk i din krop ved fysiske reaktioner. Min erfaring er, at rigtig mange umiddelbart uforklarlige ting i vores liv, som styrer og har en tendens til at gentage sig, kan henføres til tidligere liv. Hændelser fra tidligere som kan opfattes som dramatiske i vores nuværende system, kan forholdsvis enkelt heales ved fælles hjælp. Derved vil dit nuværende liv blive ændret i positiv retning for altid.

Du kan arbejde med din relation til andre, f.eks. partner og børn. Vi kan være forbundet på en uhensigtsmæssig måde, og det kan vi også ændre på. Og – så kan vi arbejde med tilgivelse.

Jeg kan også guide dig og din partner tilbage til et tidligere liv samtidig, så I kan følges ad og få heale og tilgivet det karmiske i jeres relation!